Att leka är att lära!

Vincent och Vilja har en ny favoritlek: zoo! De kategoriserar djuren och bygger

hagar av kaplastavar i geometriska former. De lär matematik!